CZCOLD logo ICOLD logo

ČESKÝ PŘEHRADNÍ VÝBOR, z. s.

CZECH NATIONAL COMMITTEE ON LARGE DAMS
COMITE NATIONAL TCHEQUE DES GRANDS BARRAGES

Přehrada

Český přehradní výbor (ČPV) vznikl v roce 1993 jako následovnická organizace Československého přehradního výboru. Jeho činnost probíhá formou odborné nezávislé činnosti v oblasti přehrad, a to jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni.

Aktuality

Poslání ČPV

Organizační členění

Organizačními útvary ČPV jsou: