Český přehradní výbor, z.s.

Czech National Committee On Large Dams

Comité National Tchèque Des Grands Barrages


 

Český přehradní výbor (ČPV) je spolkem bez výdělečných cílů a obchodních zájmů registrovaným Ministerstvem vnitra ČR 16. srpna 1993. (Stanovy spolku)

Reprezentuje Českou republiku v Mezinárodní přehradní komisi (International Commission on Large DamsICOLD) a podporuje rozvoj odborných poznatků z přípravy, výstavby a provozu přehrad a nádrží v zájmu hospodářského a kulturního rozvoje státu.

Český přehradní výbor je dále členem Českého svazu vědeckotechnických společností prostřednictvím České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti (ČVTVHS).

Orgány spolku jsou plénum, výkonná rada, předseda spolku a revizní komise.

Členy ČPV se mohou stát osoby s vysokou odbornou kvalifikací, které se aktivně účastní na přípravě, výstavbě a provozu přehrad a nádrží. Členem se může stát i právnická osoba z oboru, tzv. kolektivní člen.

ČPV registruje 73 individuálních členů  a 14 členů kolektivních .

Kolektivními členy ČPV jsou:Aktuality:

Ve dnech 13.–15. června 2022 Český přehradní výbor ve spolupráci s Povodím Ohře, státní podnik,

organizoval mezinárodní konferenci "XXXVII. Přehradní dny 2022".

Celkem se konference zúčastnilo více jak 250 odborníků a přijato bylo 52 příspěvků.

Více na webu konference: www.poh.cz/XXXVII_prehradni_dny....

 

 


Dne 13. června 2022 se v Nesuchyni uskutečnilo zasedání pléna Českého přehradního výboru.

Hlavními body programu byla volba členů výkonné rady a revizní komise na období 2022–2027.

Usnesení pléna ČPV ze dne 13. června 2022.

 

V navazujícím zasedání nově zvolené výkonné rady byl opět předsedou rady, a tedy i celého Českého přehradního výboru, zvolen doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.

Usnesení výkonné rady ČPV ze dne 13. června 2022.

Usnesení revizní komise ČPV ze dne 13. června 2022.   Seznam přehrad v České republice   

Český přehradní výbor vede evidenci vodních děl na území České republiky, která jsou zařazena ve Světovém soupisu přehrad (World Register of Dams).
Jedná se o vodní díla, která mají hráz vysokou minimálně 15 m nad základem, nebo hráz s výškou 5–15 m a objem zadržené vody větší než 3 mil. m3.
Světový soupis přehrad je průběžně aktualizován již od roku 1958 a v současnosti eviduje více jak 59 000 vodních děl.

V České republice se nachází 118 vodních děl uvedených v soupisu.

Seznam přehrad (CZ)  / Czech Register of Dams (EN) 

 


 
 
Kontakty:

Český přehradní výbor, z. s.

Thákurova 2077/7

160 00 Praha 6 - Dejvice

Tel.: +420 224 354 643   Fax: +420 224 355 408   IČ: 01744879     Datová schránka: 2iky3x7

 

Předseda:   doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc., e-mail: satrapa(at)fsv.cvut.cz, tel.: 224 354 618

Tajemník:   Ing. Milan Zukal, Ph.D., e-mail: secretary(at)czcold.cz, tel.: 224 354 643

 


Aktualizace: 1. 7. 2022